Boomverzorging

Voor elke klus het juiste materiaal

Boomverzorging
Boomverzorging

Boomverzorging

Onderhoud aan bomen vergt een speciale manier van werken. Boomverzorging kun je in twee groepen verdelen de eerste is, het verwijderen van bomen en de tweede is het snoeien van bomen. Bij het verwijderen van bomen zal eerst een kapvergunning moeten worden aangevraagd. Dit kunnen wij ook eventueel voor u aanvragen. Vervolgens als de kapvergunning wordt verleend zullen we de boom verwijderen. We zullen altijd rekening houden met het verwijderen van bomen dat dit zo netjes mogelijk gebeurt. Dit houd in dat takken en stammen zullen worden afgevangen om zo schade te voorkomen. Kappen van bomen is niet toegestaan van 15 maart tot 15 juli dit in verband met het broedseizoen. Mocht er na die tijd een boom verwijderd moet worden, zullen we eerst een flora en fauna inventarisatie doen of er geen nesten zitten. Als deze er toch zitten zal de boom niet worden verwijderd. Zodra de boom weggehaald zullen we ook de stob in de grond weghalen met behulp van een frees.

Met het snoeien van bomen komt een andere techniek kijken, we zullen met klimlijnen of een hoogwerker de boom in gaan om daar vervolgens dood hout, takken die over elkaar heen schuren te verwijderen. We proberen weer zo veel mogelijk lucht in een kroon te maken zodat de boom er optimaal plezier van heeft.

Contact

Leendert Jan van Santen
Cozijnsenlaan 25
3772NP Barneveld
Tel: 0651144687
Mail: info@degroenevallei.nl